0

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

www.ujhaz.hu

www.ujhazcentrum.hu

www.pottomfurdo.hu

www.2centimeter.hu 

weboldalakon történő adatkezelésekről

Bevezető

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) az "Új Ház” Építőanyag Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Adatkezelő) ujhaz.hu, ujhazcentrum.hu, pottomfurdo.hu, 2centimeter.hu  weboldalain (továbbiakban: Weboldal) megvalósított és az online marketing tevékenységére vonatkozó személyes adatok kezeléséről nyújt tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel, az adatok gyűjtésével egyidőben, annak érdekében, hogy Adatkezelő a GDPR 13. cikkében előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen.

A Tájékoztató 2020. 01. 01.  napjától kezdve visszavonásig hatályos a Weboldalon vagy ahhoz kapcsolódóan az online marketing tevékenységgel megvalósított személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

Személyes adat minden természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító útján) az érintettet (vagyis az adat alanyát) azonosítani lehet. A személyes adatok körébe tartozhat pl.: a családi név, utónév, lakcím, IP cím, e-mail cím, a böngésző által az internetes eszközökre elhelyezett cookie- / süti-azonosító.

A 16. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem járulhatnak hozzá a személyes adataik kezeléséhez. Ezért a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú személyes adatait és az azok kezeléséhez történő hozzájárulást a törvényes képviselőtől kérjük. A törvényes képviselő jóváhagyása egyben a 16. életévét be nem töltött személy felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja.

Ha nem vagy még 16 éves, akkor Weboldalunkon ne add meg önállóan az adataidat, ne iratkozz fel hírlevelünkre és ne add hozzájárulásodat az adataid kezeléséhez. Kérd meg a szüleidet, hogy olvassák el ezt az Adatkezelési tájékoztatót és ők adják meg helyetted az adataidat és nevedben a hozzájárulát az adataid kezeléséhez!

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa, amelyről az Adatkezelő a Weboldalon közleményt helyez el (pop-up ablak).

A Tájékoztatóban nem részletezett kérdésekről irányadó jogszabály:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

"Új Ház" Építőanyag Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képviseli: Dr. Rázsóné Szórády Csilla vezérigazgató

Székhely: 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 53

E-mail: adatvedelem@ujhaz.hu

Tel.: +36 30 747 5081

Az adatkezelő adatvédelmi kapcsolattartójának neve és elérhetőségei:

Név: dr. Teker Orsolya 

E-mail: adatvedelem@ujhaz.hu

Tel.: +36 30 747 5081

Adatkezelések:

A.1. Cookie-kal kapcsolatos információk

A sütik felsorolása és a vonatkozó részletes tájékoztatónk a Weboldalon található pop-up ablakban és a Cookie- / süti-tájékoztatóban található.

Nem alkalmazunk és nem engedélyezünk a Weboldalon olyan sütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek.

Adatkezelő kizárólag olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személy számára gyűjtenek adatokat, amennyiben erre sor kerül.

A felhasználó / Weboldal-látogató által rögzített adatokat tároló sütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználóközpontú sütikről, a multimédia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén az érintett előzetes hozzájárulását is be kell szerezni.

A Weboldal-látogató, mint érintett kifejezett hozzájárulása esetén cookie-kat, követőkódokat, mérőkódokat, azonosítómegoldásokat, pixeleket használunk fel arra, hogy a felhasználók / Weboldal-látogatók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsünk meg. Ez vonatkozik az olyan eseményadatok átadására is, mint például az oldalmegtekintés.

Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy minden sütit elfogadjon, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngészők „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjaiban találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tapasztalni fogja, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljesértékű. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

Google Ads konverziókövetés használata

A „Google Ads” nevű online hírdetési platformot használjuk, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor a felhasználó a Weboldalt Google-hirdetés által éri el, akkor egy, a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott. Amikor a felhasználó / Weboldal-látogató a Weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Amennyiben a felhasználó nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy a böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

Weboldalaink a Google Analytics alkalmazást használják, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik az általa látogatott weblap használatának elemzését. A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használja a látogató a Weboldalunkat, továbbá arra, hogy a Weboldal aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen részünkre, valamint, hogy a számunkra a Weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Weboldal-látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Weboldalunk nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozható továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Weboldal-használattal kapcsolatos adatokat (beleértve az IP-címet is), ha a látogató letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu. A Google Analytics rendszerét Weboldalunk látogatottságának elemzéséhez rendszerfejlesztés céljából is használjuk. Ebben az esetben nem gyűjtünk személyes adatokat. Az ilyen adatokat megosztjuk a Google más szolgáltatásaival fejlesztési célból. A Google Analytics rendszerét a Weboldal-látogató, mint érintett hozzájárulása után marketing célra is használjuk.

Facebook-hirdetések használata

A Facebook hirdetési rendszerét használjuk, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Facebook-pixel megoldást. A Facebook-hirdetések a Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) szolgáltatása. Amikor egy felhasználó / Webolda-látogató a Weboldalunkat felkeresi, a hozzájárulás után egy cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott. Amikor a felhasználó a Weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Facebook és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a Weboldalon járt, és milyen oldalakat tekintett meg. Minden látogató másik Facebook cookie-t kap. Az információk – melyeket a Facebook cookie-k segítségével szereztünk – azt a célt szolgálják, hogy pontosabban tudjunk hirdetéseket megjeleníteni a Weboldal-látogatóink számára, és a segítségükkel konverziós információkhoz is jutunk. Ha a felhasználó / Weboldal-látogató nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy a böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután nem fog szerepelni a látogatási, illetve konverziókövetési statisztikákban. A Facebook-pixel által telepített cookie segítségével a Weboldalunk látogatóiról kifejezett hozzájárulásuk után olyan eseményeket is gyűjtünk, mint például az oldallátogatás. Ha egy Weboldal-látogató visszavonja a hozzájárulását, amit előzőleg a Facebook-pixelek működéséhez adott, az Weboldal újratöltése után törlődnek a böngészőjéből a kapcsolódó cookie-k. A Facebookon belül a felhasználó módosíthatja a saját hirdetési beállításait ezen a linken keresztül: https://www.facebook.com/ads/preferences. A Facebook adatvédelmi információi itt találhatók: https://www.facebook.com/privacy

A.2. Szervernaplózás

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja a Weboldal látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának biztonságához fűződő jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozók:

-újHÁZ Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Informatikai csoport (Székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15) – Teljes informatikai hálózathoz történő hozzáférés

-DomainTank Informatikai Kft. (Székhely: 2151 Fót, Alagi utca 12/B) – Tárhelyszolgáltatás

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatás az érintetti jogokról 

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

A rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont, továbbá a látogató, mint érintett IP-címe, böngészőjére vonatkozó adatok, mint neve, verziója, továbbá operációs rendszer. A rendszer logolja továbbá azt az információt, hogy a látogató melyik oldalról érkezett.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beálltáig, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlásáig, szervezszolgáltató általi törlésig, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő 2 hónap.

A.3. E-mailben történő kapcsolatfelvétel

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja az üzenetben feltett kérdések megválaszolása, kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása a Weboldal látogatóinak, kapcsolattartás biztosítása az “Új Ház” Zrt-vel.

Az adatkezelés jogalapja:

I ) Amennyiben az e-mail írója természetes személy, akkor a hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás

visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

II.) Amennyiben az e-mail írója nem természetes személy (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság) ügyfelünk kapcsolattartója, akkor az Adatkezelő szolgáltatása nyújtásához fűződő jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozók:

-újHÁZ Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Informatikai csoport (Székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15) – Teljes informatikai hálózathoz történő hozzáférés.

-DomainTank Informatikai Kft. (Székhely: 2151 Fót, Alagi utca 12/B) – Tárhelyszolgáltatás

-Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.) - Adatközpont, szerverek tárolása

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatás az érintetti jogokról 

I.) Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát;

II.) Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

I-II.) Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy Ön nem tudja felvenni a kapcsolatot Adatkezelővel.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

I-II.) Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, az érintett által az „üzenetben” megadott egyéb információ, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

I.) Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követően, az elévülési idő lejártával. Adatkezelő évente egyszer, amikor a teljes levelezés átvizsgálása történik, az összes olyan e-mailt törli, ahol az adatkezelési cél teljesült, így polgári igény érvényesítése nem lehetséges bírósági úton.

II.) Törlési kötelezettség beállta, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlása, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követően, az elévülési idő lejártával. Adatkezelő évente egyszer, amikor a teljes levelezés átvizsgálása történik, az összes olyan e-mailt törli, ahol az adatkezelési cél teljesült, így polgári igény érvényesítése nem lehetséges bírósági úton.

A.4. Karrieroldal: Álláspályázatra jelentkezők személyes adatainak kezelése

Az álláspályáztatással kapcsolatos személyes adatok kezelésében több adatkezelő is részt vesz, akik ebben az adatkezelési tevékenységben közös adatkezelőként vannak jelen, mivel a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit közösen határozzák meg, alábbiakban részletezettek szerint:

Az adatkezelők neve és elérhetőségei:

Adatkezelő1.:

Újház Zrt.

9094 Tápszentmiklós, Fő utca 53

+36 96 900 280

e-mail: hr@ujhaz.hu 

Adatkezelő 2.:

Újház Informatikai Kft.

1113 Budapest, Nagyszőlős u. 11-15.

+36 96 900 280

e-mail: info@ujhaz.hu

Adatkezelő 3.:

BM-Process Kft.

9027 Győr, Pesti u. 1 /D

+36 96 900 280

e-mail: bm@ujhaz.hu

mint közös adatkezelők (továbbiakban együttesen jelen 4-es ponton belül: “közös adatkezelők” vagy “Újház”).

Adatkezelők közös adatkezelőnek minősülnek tekintettel arra,  hogy a jelen 4-es pontban meghatározott  adatkezelési célokat    és    módokat    együttesen    határozzák meg munkaerő közvetítési, pályáztatási feladatok kapcsán, Újház munkaerő pályáztatása érdekében és Újház részére a legideálisabb  jelöltek kiválasztása céljából. Az Adatkezelők  a  közöttük,  mint  közös  adatkezelők  között  létrejött  külön megállapodásban rögzítik a jelen   Tájékoztatóból   következő   jogok gyakorlásával és  kötelezettségek  teljesítésével kapcsolatos  felelősségük megoszlását.  Ezen  megállapodás  lényegét  ebben  a  pontban  foglalják össze, melyről való tájékoztatást az Adatkezelők az érintettek javára biztosították. Az érintettek közös adatkezelők bármelyikével szemben gyakorolhatják az adatkezeléssel   kapcsolatosan   fennálló  jelen tájékoztatóban ismertetett  jogaikat.  Közös adatkezelők  rögzítik,  hogy  a  jelen  Tájékoztatóban ismertetett jogaiknak gyakorlására, valamint kötelezettségeiknek teljesítésére egyetemlegesen jogosultak, illetve kötelesek.

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:

Név: dr. Teker Orsolya

E-mail: adatvedelem@ujhaz.hu

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

I.) Megüresedett konkrét álláshely betöltése, a pályázatra jelentkezők közül a leendő munkavállaló kiválasztása.

II.) Tájékoztatás arról, ha jövőben az állás mégis újra betöltetlen lenne (pl.: próbaidőn túli felmondás esetén), vagy tájékoztatás hasonló munkakörben másik pozícióra kiírt álláslehetőség meghirdetéséről.

Erre az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha a pályázó jövőbeli pályázatok vonatkozásában Újház részére hozzájárulását adja a személyes adatai pályázat lezárását követő további megőrzéséhez és ilyen pályázatokról való értesítéséhez.

III.) Az önéletrajzban szereplő adatok és ahhoz csatolt iratok nyilvános információk alapján történő helyességének ellenőrzése.

IV) Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülésének bizonyíthatósága a jogszabályban rögzített határidőn belül történő jogérvényesítési eljárás kezdeményezésekor.

Az adatkezelés jogalapja:

I.) Közös Adatkezelő és a pályázó közötti szerződéskötés előkészítése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján).

II.) Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

III.) Közös Adatkezelő jogos érdekére támaszkodik az álláspályázat keretében az Ön által önkéntesen megadott adatok helyességének ellenőrzésére nyilvános internetes kutatás, nyilvános közösségi profil megtekintése (pl., LinkedIn) vagy nyilvános cégnyilvántartási adatok megtekintése útján, melynek indoka a megadott adatok minőségének biztosítása (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján).

IV.) Közös Adatkezelő a felvételt nem nyert érintettek személyes adatait a cél megvalósulását (pozíció betöltését) követően jogos érdekből (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján) kezeli, konkrétan abból a célból, hogy Közös Adatkezelő a jogszerű és tisztességes eljárást, kezelést bizonyítani legyen képes, ha az Egyenlő Bánásmód Hatóság vele szemben eljárást kezdeményez (2003. évi CXXV. törvény 17. § alapján).

A személyes adatok címzettjei:

Közös adatkezelő erre jogosult munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozók:

-újHÁZ Informatikai és Szolgáltató Kft., Informatikai csoport (Székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15) – Teljes informatikai hálózathoz történő hozzáférés

-DomainTank Informatikai Kft. - (Székhely: 2151 Fót, Alagi utca 12/B) – Tárhelyszolgáltatás

-Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.) - Adatközpont, szerverek tárolása

-hrfelho.hu Kft. - (1119 Budapest, Bártfai utca 15-17.) - HR Felhő rendszer üzemeltetése

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatás az érintetti jogokról 

I.) Az érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását Közös Adatkezelő fenti elérhetőségeinek bármelyikén, ez esetben Újház az adatokat törli.

Továbbá az adat alanya (érintett) kérelmezheti Újháztól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását.

II.) Az érintett kérelmezheti Újháztól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,  törlését, kezelésének korlátozását.

III.) Az érintett kérelmezheti Újháztól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,  törlését, kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

Ez azt jelenti, hogy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontján alapuló kezelése ellen, mely esetben Újház a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

IV) Az érintett kérelmezheti Újháztól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,  törlését, kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

Ez azt jelenti, hogy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontján alapuló kezelése ellen, mely esetben Újház a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatszolgálatatás önkéntesen történik, ennek elmaradása nem teszi lehetővé az álláspályázaton való részvételt, illetve betöltendő állásra való kiválasztást.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Név, cím, e-mail-cím, telefonszám, továbbá minden olyan személyes adat, amit Ön a pályázatában megad (pl. az önéletrajzában önként feltüntetett adatok, “üzenet” vagy “megjegyzés” mezőben szabadszavas válaszok); továbbá az állásinterjú alkalmával esetlegesen készített feljegyzések, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

A személyes adatokat Újház tárolja, az állásjelentkezéssel kapcsolatos döntés, illetve a munkaszerződés megkötéséig és ezt követően, ha sikertelenül pályázó személy jövőbeli hasonló pályázatok vonatkozásában Újház részére hozzájárulását adja a személyes adatai pályázat lezárását követő további megőrzéséhez, a hozzájárulásban meghatározott ideig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés időtartama a személyes interjún megjelent pályázók esetében addig tart, míg a kiválasztott jelölt próbaideje le nem telik.

Az elsődlegesen kiválasztott jelölt alkalmatlansága esetén a korábban meghallgatott jelöltek közül kerülhet kiválasztásra az új jelölt.

Abban az esetben, ha egy jelölt nem kerül kiválasztásra, de feltételezhetően egy később megnyíló pozícióra alkalmas lehet, akkor – hozzájárulásával – Adatkezelő a Pályázó személyes adatait tovább kezeli.

Közös Adatkezelő annak érdekében, hogy a jogszerű és tisztességes eljárást, kezelést bizonyítani legyen képes, az ehhez szükséges adatokat addig őrzi, amíg a jogérvényesítési eljárás kezdeményezésének lehetősége jogszabályban rögzített határideig fennáll.

A.5. Hírlevél  / eDM küldése

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja “Új Ház” Zrt. és a partnercégeink szolgáltatásainak népszerűsítése, termékeink bemutatása, reklámozása, kapcsolattartás, valamint a feliratkozáskor meghatározott szegmensekbe sorolással a hír- /eDM-levelek személyre szabása, ennek alapján az érdeklődési körnek megfelelő tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, továbbá a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése, és a nyomon követés adatainak felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja:

A hír- /eDM-levelünkre feliratkozó természetes személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, valamint a hír- /eDM-leveleink láblécében a megfelelő hivatkozásra kattintással, mely a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozók:

-Experience TEN Kft. (Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.) - Online Marketing ügynökség,

-Drip Global, Inc. d/b/a Drip Global (251 N. 1st Avenue, Suite 400, Minneapolis, MN 55401- USA) – Tárhely és hírlevél-kiküldő program üzemeltetője

Harmadik országba történő adattovábbítás:

A hírlevélprogram üzemeltetője számára elérhető adatok az USA szerverein keresztül is továbbításra kerülhetnek, mely harmadik országban helyezkedik el.

Drip Global, Inc. d/b/a Drip Global részese a Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) egyezménynek.

Tájékoztatás az érintetti jogokról 

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

Tájékoztatás automatikus döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is:

“Új Ház” Zrt. hír- / eDM-leveleit már feliratkozáskor a feliratkozó által megadott érdeklődési kör szerint szegmentálja, annak érdekében, hogy a számos termékinformáció közül kifejezetten az érdeklődési körnek megfelelő termékről, szolgáltatásról tudjon híreket és reklámokat küldeni a feliratkozónak és így nem releváns, az érdeklődési körbe nem eső tartalommal ne zavarja. Amennyiben a feliratkozó nem szeretné megadni a számára érdekes témákat, lehetősége van arra is, hogy ezt az “általánosan érdeklődök” kategória bejelölésével kifejezésre juttassa, ebben az esetben nem szükséges részletes szegmentációt megadnia.

“Új Ház” Zrt. a hír- / eDM-levél kiküldését követően nyomonköveti a feliratkozók hírlevéllel kapcsolatban mutatott aktivitását, úgy mint annak megnyitását, vagy például azt, hogy a levélben szereplő linkre kattintott-e az olvasó, ezzel is felmérve az olvasó érdeklődési körét és kialakítva a hozzá közelálló témacsoportokat, ezzel létrehozva az olvasó erre irányuló profilját.

“Új Ház” Zrt. ezúton is tájékoztatja feliratkozóit, hogy e tevékenységei alkalmazásával automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez, mely esetben Önnek joga van az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni,  továbbá ahhoz, hogy álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást tegyen a fenti elérhetőségeinken.

A hír- / eDM-levél-feliratkozás és -kiküldés során alkalmazott profilalkotás jelentősége és az érintettre vonatkozó következményei: az érintett az érdeklődési körének megfelelő tartalmat kap a neki címzett levelekben.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett olyan tartalmat is kaphat “Új Ház” Zrt. és partnerei ajánlatairól, híreiről, amelyek őt esetleg egyáltalán nem érdeklik.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudjuk hírlevelünket / eDM levelünket eljuttatni, így Ön nem fog értesülni azokról e-mail útján.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, irányítószám, cégnév, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, a feliratkozó által kiválasztott érdeklődési kör és szakirány, amelyre vonatkozóan információkhoz szeretne jutni, valamint a rendszer által generált és nyújtott analitikai adatok, mint például a feliratkozás pontos dátuma és időpontja, vagy például arra vonatkozó részletes információk, hogy a levelet megnyitották-e illetve olvasták-e.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban az utolsó aktivitást mutató cselekményt követő 18 hónap elteltével.

A.6. Nyereményjáték

Aktuális nyereményjátékainkra vonatkozó játékszabályzatunkat és a kapcsolódó adatkezelésünkre vonatkozó tájékoztatónkat mindig a nyereményjátéknál tesszük közre, azon a felületen, ahol a játék zajlik és mindig ott, ahol az érintettek, vagyis a játék iránt érdeklődők és résztvevők az adataikat megadják.

A.7. Ajánlatkérés menüpont a termékeken belül valamint a kereskedések aloldalán lévő kapcsolatfelvételi űrlap

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja a termékek iránt érdeklődő látogatók összekötése ajánlatkérés/adás megkönnyítése és gyorsítása érdekében az ajánlatkérő mint érintett és “Új Ház” Zrt. partnercégei között.

Az adatkezelés jogalapja:

I ) Amennyiben érdeklődő természetes személy, akkor a hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

II.) Amennyiben érintett nem természetes személy ügyfelünk kapcsolattartója, akkor az Adatkezelő szolgáltatása nyújtásához fűződő jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók), valamint “Új Ház” Zrt. partnercégei, mint önálló adatkezelők.

Adatfeldolgozók:

-újHÁZ Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Informatikai csoport (Székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15) – Teljes informatikai hálózathoz történő hozzáférés.

-DomainTank Informatikai Kft. (Székhely: 2151 Fót, Alagi utca 12/B) – Tárhelyszolgáltatás

Önálló adatkezelő partnereink neve, székhelye, elérhetősége jelen adatkezelési tájékoztató 1.sz. mellékletében kerültek felsorolásra

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatás az érintetti jogokról 

I.) Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

II.) Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

I-II.) Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudjuk az ajánlatkérést eljuttatni a kiválasztott partnerünkhöz.

Partnereink önálló adatkezelők.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

I-II.) Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont, valamint egy rendszer által generált OID azonosító, mely az ajánlatkérés státuszát jelzi. Az OID azonosító a konkrét ajánlatkéréshez / megkereséshez kapcsolódó egyedi azonosító.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

I.) Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követően, a jogszabályban biztosított elévülési idő lejártával.

II.) Törlési kötelezettség beállta, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlása, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követően, a jogszabályban biztosított elévülési idő lejártával.

A.8. Közösségi oldalakon történő adatkezelés

Közösségi oldalakon tartjuk a termékeink / szolgáltatásaink iránt érdeklődőkkel a kapcsolatot, így a Facebook/Youtube/Instagram/LinkedIn/Pinterest közösségi platformokon

regisztrált nevet, illetve a felhasználói nyilvános profilképet láthatjuk, amennyiben érintett regisztrált ezekre a közösségi platformokra és ezt a beállításai során engedélyezte a közösségi platform üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi platformokon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi platform szabályozása vonatkozik.

A közösségi felületeinkre vonatkozó, így a Facebook-oldalunkkal, Facebook-csoportjainkkal, Instagram-profilunkkal, YouToube-csatornánkkal, LinkedIn-oldalunkkal, Pinterest profilunkkal kapcsolatos adatkezelésünkre vonatkozó tájékoztatónkat az adott közösségi felületünkön tesszük közre, azon a felületen, ahol az adatkezelés zajlik és mindig ott, ahol az érintettek, vagyis a közösségi oldal, illetve profil felhasználói az adataikat megadják.

Azon a közösségi platformon, ahol a platform üzemeltetője az “Új Ház” Zrt-vel közös adatkezelő lesz, mint pl. a Facebook-oldalunknál, ott a közös adatkezelésre vonatkozó megállapodás lényeges elemeit a közösségi felületünkön szintén közzétesszük, az adott platform

szabályozását és lehetőségeit is figyelembe véve.

Facebook-oldalunk:

https://www.facebook.com/ujhaz25

https://www.facebook.com/pottomfurdoprogram/

Facebook-csoportjaink:

https://www.facebook.com/groups/2128974304036140/

https://www.facebook.com/groups/1058526967661235

Instagram profilunk:

instagram.com/ujhaz_

LinkedIn oldalunk:

https://www.linkedin.com/company/ujhaz

Pinterest profilunk:

https://hu.pinterest.com/ujhaz

YouTube csatornánk:

https://www.youtube.com/user/ujhazcentrum97

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja “Új Ház” Zrt. szolgáltatásaink népszerűsítése, reklámozása, híreinek eljuttatása, termékeinek és a partnercégeink bemutatása, közösségépítés.

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az oldal kedvelés / követés visszavonásával, a hozzászólása törlésével. A saját hozzászólásait a felhasználó bármikor törölheti. A hozzájárulás visszavonása az ezt megelőző adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók), valamint a közösségi platform üzemeltetője, pl. Facebook, a közösségi platform üzenőfalának, hírfolyamának, hozzászólásainak, stb. olvasói, mert a felhasználók egymás bejegyzéseit a közösségi platform szabályzatától, beállításaitól függően láthatják és különböző információkat tudhatnak meg egymásról.

A különböző közösségi platformon kezelt adatok címzettjeiről a közösségi platform felületén adunk tájékoztatást.

  • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  • Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland)
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2 Ireland)
  • Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland)
  • YouTube LLC (901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States)

Adatfeldolgozók:

-Experience TEN Kft. (Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.) - Online Marketing ügynökség;

  • Pro Kommunikációs Kft. (Székhely: 1027 Budapest, Henger u. 2/b.) – PR ügynökség;
  • Klausz Social Group Kft. (Székhely: 8200 Veszprém, Kőhíd utca 1.) – Marketing ügynökség.

Harmadik országba történő adattovábbítás:

A közösségi platformon pl. Facebook közzétett adatok az USA szerverein keresztül is továbbításra kerülhetnek, mely harmadik országban helyezkedik el.

Adatkezelő kizárólag olyan közösségi platformon van tevékenységével jelen, mely platform üzemeltetője pl. Facebook Inc. részese a Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) egyezménynek.

Tájékoztatás az érintetti jogokról 

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudunk közösségi portáljainkon kapcsolatot tartani.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Közösségi platformonként változó adatokat kezelünk, a közösségi platform felépítésétől és adatkezelési beállításaitól, szabályzataitól függően, melyről az adott közösségi platformon elhelyezett tájékoztatónkban részletes tájékoztatást nyújtunk. Legtöbb esetben kezeljük anközösségi platformon használt nevet, valamint minden olyan adatot, melyet érintett nyilvánossá tett, például profil adatait, hozzászólásait, bejegyzéskedveléseit, un. lájkolást, stb.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása.

Az adatkezelés a közösségi platformokon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi platform szabályozása vonatkozik.

Megfelelő biztonság

Adatkezelő biztonsági rendszerének kialakítása során figyelembe vette a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatkezelő számítógépein, illetve hálózatán tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal, legalább felhasználói névvel és jelszóval lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről Adatkezelő rendszeresen gondoskodik.

Mit jelentenek az érintetti jogok?

Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseit és kérelmeit várjuk postai úton:

"Új Ház" Építőanyag Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

9094 Tápszentmiklós, Fő utca 53. címen,

e-mailen: adatvedelem@ujhaz.hu,

telefonon: +36 20 40 66 544 számon.

Az érintettek az adatkezelés teljes ideje alatt élhetnek az alábbi jogosultságokkal:

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint azok elektronikus másolatát is kérheti.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését.

Személyes adatok törléséhez való jog

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Személyes adatok korlátozásához való jog

Az érintett kérheti adott esetben az adatkezelés korlátozását, ameddig elbírálják igényét.

Például, ha tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, vagy megkérdőjelezi a kezelt adatok pontosságát.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Ebben az esetben az adatkezelést meg kell szüntetni, kivéve, amennyiben az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek az érintett jogaival szemben elsőbbséget élveznek, illetve amennyiben az adatkezelést jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme indokolja.

Adathordozhatóság

Az érintett hozzájárulásán, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelések esetében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az érintett ez alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Kérheti továbbá személyes adatainak más adatkezelő részére történő továbbítását. Ezen jogának gyakorlása azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás

Az érintettet speciális jogok illetik meg automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás esetében. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Adatkezelő eljárása

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet az intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kéréseket. A kezelt személyes adatok másolata első esetben ingyenes, a további másolatokért felmerült költségeinkkel  megegyező összegű díjat számolunk fel.

Panasztételi lehetőség: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: H-1155 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Levelezési cím: H-1363 Budapest, Pf.: 9.

Tel.: +36 (1) 391-1400 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Kelt: Tápszentmiklós. 2022.04.20

"Új Ház" Építőanyag Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

1.sz. melléklet: Önálló adatkezelő partnereink

Ssz.

Név

Székhely

Elérhetőség

1

Azul 2000 Kft.

5400 Mezőtúr Rákóczi út 8.

azul2000kft@gmail.com

2

Bathó Faipari Kft.

5000 Szolnok, Thököly út 85/A.

info@bathokft.hu

3

Baucenter Kft.

2040 Budaörs, Kaktusz utca 8.

info@baucenter.hu

4

Bau-Styl Kft.

2220 Vecsés, Fő út 2/C.

info@bau-styl.hu

5

Bau-Trans 2000 Kft.

2700 Cegléd, Kőrösi út 89.

totht@bautrans2000.hu

6

Bilik Kft.

2500 Esztergom, Visegrádi út 5-9.

info@biliktuzep.hu

7

Bodrogi Bau Kft.

Bodrogi Építési és Barkácsáruház, 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 21.

hmvhelyujhaz@bodrogibau.hu

Bodrogi Építési Áruház Nagytüzép 6800 Hódmezővásárhely, Kistöltés u. 30.

nagytuzep@bodrogibau.hu

Bodrogi Építési és Barkácsáruház 1103 Budapest, Noszlopy u. 2.

budapestaruhaz@bodrogibau.hu

Bodrogi Építési és Barkácsáruház 5600 Békéscsaba, Berényi út 52.

mesterhaz@mesterhaz.hu

Bodrogi Építési és Barkácsáruház 5600 Békéscsaba, Berényi út 132.

mesterhaz@mesterhaz.hu

Bodrogi Építési és Barkácsáruház 6640 Csongrád, Fő u. 61.

csongradujhaz@bodrogibau.hu

Bodrogi Építési és Barkácsáruház 6724 Szeged, Szatymazi u. 35.

szegedujhaz@bodrogibau.hu

Bodrogi Építési és Barkácsáruház  6726 Szeged, Töltés utca. 60.

szegedujhaz@bodrogibau.hu

Bodrogi Építési és Barkácsáruház 6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.

szentesujhaz@bodrogibau.hu

8

Cement Center KKt.

9021 Győr, Teherpályaudvar

info@cementcenter.hu

9

Csekényiné Schneider Katalin e.v.

8445 Városlőd, Hölgykő u. 21.

varoslod@csekenyi.hu

8400 Ajka, Ipari park keleti szektor 5715/1 hrsz.

ajka@csekenyi.hu

10

Tavárdivízió Kft

9500 Celldömölk, Nemesdömölk u. 32


csekenyicell@gmail.com

11

Csepregi és Társa Kft.

7090 Tamási, Szabadság u. 92/A

info@csepregi.hu

12

ETALON A MESTEREK SZAKÜZLETE Kft.

9025 Győr, Kossuth Lajos u. 136.

etalon@etalonbau.hu

13

Etyeki Tüzép Kft.

2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 72/B

info@etyekituzep.hu

8000 Székesfehérvár, Kiskút útja 5/A.

szfvar@etyekituzep.hu

2060 Bicske, Csákvári út 5.

bicske@etyekituzep.hu

14

Épforg Kft.

8800 Nagykanizsa, Magyar út 114-116.

info@epforg.hu

15

Éptex Kft.

9012 Győr, Mérföldkő magánút 6.

eptex@eptex.hu

16

Farm-ker Kft.

4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 101.

vengrinyak.andrea@farmtuzep.hu

17

Feki Kft.

9444 Fertőszentmiklós, Fenyő utca 58-60.


csempe@feki.hu

18

Gráf Trans Bt.

7700 Mohács, Budapesti út 55.

info@graftrans.hu

19

Gravitáció Kft.

9700 Szombathely, Söptei u. 76.

info@gravitacio.hu

 

     

20

Gueth & Partner's Kft.

9900 Körmend, Rákóczi u. 152.

info@euro-therm.hu

21

Haus Color Mix-Ker Kft.

5520 Szeghalom, Szécshenyi u.13.

hauscolor@gmail.com

22

Ház-Ép Kft.

9400 Sopron, Ágfalvi út 20.

info@hazepkft.hu

23

Ház-Mester Optima Kft.

3527 Miskolc, Sajó utca 5.

info@hazmesteroptima.hu

24

Hofstädter Építőanyag Centrum Kft.

2085 Pilisvörösvár, Budai út 18.

info@htuzep.hu

25

Ilovszky Tüzép

5900 Orosháza, Temető u. 2.

ilovszky@ilovszkytuzep.hu

26

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.

iso-thermo@iso-thermo.hu

27

Kazár Tüzép Kft.

4030 Debrecen, Mikepércsi út 122.

info@kazartuzep.hu

28

Kelépker Kft.

2800 Tatabánya, Búzavirág u.1.

info@kelepker.hu

29

Ker-Fu 2000 Kft.

4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 70.

kerfu2000@gmail.com

4100 Berettyóújfalu, Kádár vitéz utca 143.

30

Kosztinné Vastag Andrea e.v (Házépítők áruháza)

6760 Kistelek, Kossuth u. 171.

info@hazepitokaruhaza.hu

31

Kovács Tüzép Kft.

3388 Poroszló, Alkotmány út 92.

poroszlo@kovacstuzep.hu

3300 Eger, Nagyváradi út 17.

eger@royalkeramia.hu

3360 Heves, Egri út 30.

heves@kovacstuzep.hu

5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 50.

abadszalok@kovacstuzep.hu

32

Kraszna Tüzép Kft.

4700 Mátészalka, Jármi út 16.

nyaradi@krasznatuzep.hu

33

Lang Építőanyag Kereskedés

8411 Veszprém, Győri út 1.

langepitoanyag@langepitoanyag.hu

34

László Iparcikk Kft.

9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári utca 8/A.

ujhaz@laszloiparcikk.hu;

35

Léta-Ker Kft.

7631 Pécs, Tüskésréti út 48-50.

info@letaker.hu; ertekesito@letaker.hu

36

Mary Wood Trans Kft.

2120 Dunakeszi, Fóti u. 114.

marywood@vnet.hu

37

Merkbau Zrt.

6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-83.

kiskunhalas@merkbau.hu;

6000 Kecskemét, Halasi út 19.

kecskemet@merkbau.hu

6500 Baja, Keleti körút 45.

baja@merkbau.hu

6728 Szeged, Wimmer Fülöp utca 6.

szeged@merkbau.hu

38

Micorex TH Kft.

3516 Miskolc, Pesti út 3.

info@micorex.hu; ertekesites@micorex.hu

3516 Miskolc, Pesti út 5. 47397

39

Monath Gyula Istvánné e.v.

2900 Komárom, Ácsi út 44-46.

monathco.logisztika@gmail.com

40

Nyak-Ép Kft.

4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 01125/69.

nyakeptuzep@nyakep.hu

41

PKS Kft.

7030 Paks, Fehérvári út 31.

info@ujhazpaks.hu

7030 Paks, Ipari park (4703/50 hrsz.)

infoipari@ujhazpaks.hu

42

Piramis Építőház Kft.

2132 Göd, Pesti út 131.

info@piramisepitohaz.hu

2132 Göd, Ady Endre út 121.

info@piramisepitohaz.hu

2626 Nagymaros, Váci út 58.

info@piramisepitohaz.hu

43

R-Steel Kft.

2400 Dunaújváros, Magyar u. 108.

ujhazduna@rsteel.hu

44

Sióház Centrum Kft.

8600 Siófok, Ipar utca 2.

siohaz@siohazcentrum.hu

45

SZ+C Stúdió Kft.

7100 Szekszárd, Palánki út 11.

titkarsag@szpluszcstudio.hu

46

Szigment Bt.

8900 Zalaegerszeg, Teskándi út 1.

epitoanyag@szigment.hu

47

Tóth Zoltán e.v. (Partner Tüzép)

2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 64/B.

partnertuzep@gmail.com

48

Új Ház Debreceni út Kft.

4405 Nyíregyháza, Debreceni út 271.

info@hazcentrum.hu

49

Trombitás Kft.

8360 Keszthely, Sömögyei út 3.

keszthely@trombitas.hu

50

Új-Ház Centrum Bau Star 98 Kft.

 

info@baustar98kft.hu

51

Új-Ház Centrum Budapest Zrt.

2049 Diósd, Balatoni út 10.

info@ujhazcentrumbudapest.hu

1214 Budapest (Csepel) II. Rákóczi Ferenc út 372/B.

csepel@ujhazcentrumbudapest.hu

52

Velünk Kft.

8360 Keszthely, Külső-Zsidi út 15.

velunk@velunkkft.t-online.hu

53

Webépker Kft.

7200 Dombóvár, Földvár u. 35. (a vasútállomás mellett)

webepker@webepker.hu

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 36.

kaposvar@webepker.hu

7800 Siklós, Harkányi út 36.

siklos@webepker.hu

54

ZÉG Kft. (Zempléni Építő és Gépészeti Kft.)

3980 Sátoraljaújhely, Pataki utca 37.

zeg@zegkft.hu