0

Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! 

www.ujhaz.hu szerveren elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk

A újHÁZ Zrt. minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az újHÁZ Zrt. weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére az újHÁZ Zrt. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az újHÁZ Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A www.ujhaz.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. Az újHÁZ Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. Az újHÁZ Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az újHÁZ Zrt. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat az újHÁZ Zrt-nek elfogadja, hogy az újHÁZ Zrt-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az újHÁZ Zrt. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme

Az újHÁZ Zrt. bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az újHÁZ Zrt-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az újHÁZ Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilván tartsa és kezelje. Az újHÁZ Zrt. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: 

  • piackutatás, piaci elemzés,
  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása, ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
  • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
  • megrendelések intézése.

Az újHÁZ Zrt. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, az újHÁZ Zrt.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. Az újHÁZ Zrt. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az újHÁZ Zrt. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az újHÁZ Zrt. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-70265/2013.

Szerzői jog

Az újHÁZ Zrt. weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az újHÁZ Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy az újHÁZ Zrt. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az újHÁZ Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.