0

6+1 változás az otthonfelújítási támogatással kapcsolatban

2021. május 5.

2021-ben bevezetett jelenleg igen népszerű otthonfelújítási támogatás és az ahhoz kapcsolódó otthonfelújítási támogatott hitel igénylési feltételei is megváltoztak, a módosítások 2021. április második felében léptek életbe. Van, aminek örülhetnek az igénylők, de vannak szigorítások is, de a cél az volt, hogy még több igénylő legyen jogosult a támogatásra.


1. Többen lehetnek jogosultak a támogatásra

Azok is jogosultak lehetnek a felújítási támogatásra, akik – munkahelyük, állásuk miatt – jelenleg szolgálati lakásban laknak. A támogatásnak alapvetően feltétele az, hogy az igénylők és gyermekeik legalább egy éve a felújítandó ingatlanban éljenek. (Ezt lakcímkártyával szükséges igazolni.)

Ez alól eddig két kivétel volt:

  • Az egy évnél fiatalabb gyermekek esetében nem nézték ezt a feltételt
  • Az éven belül vásárolt lakások esetében eltekintettek az egy éves elvárástól

Ezt a két kivételt egészíti a jogszabály egy újabb, harmadik lehetőséggel: az igénylő akkor is felújíthatja saját lakását – nem a szolgálati ingatlant -, amennyiben munkahelye miatt térítésmentesen szolgálati lakásban köteles lakni. Vagyis neki nem szükséges egy éve a felújítandó ingatlanban élnie, sőt a támogatás igénylésekor sem kell ott laknia. Ez a változás a módosítás hatálybalépésekor már folyamatban lévő igénylésekre is érvényes

2. Bővül az elfogadható munkálatok köre

Az eddigi – jelenleg is igen szélesnek tekinthető – támogatható munkálatok köre tovább bővül a módosítást követően. A felújítási támogatásból finanszírozható új munkálatok:

  • szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje
  • szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje

Ezen felújítási, korszerűsítési munkálatok költségének felét is visszakaphatja az igénylő a felújítási támogatás keretében a módosítás hatálybalépését követően, sőt a módosításkor már folyamatban lévő igénylésekre is érvényes a változás.

3. Szigorúbban számolják a jövőben a támogatás összegét: a támogatás halmozása korlátozva lesz

A támogatás összege a felújítási költségek fele, legfeljebb 3 millió forint lehet. (Ezen belül még elvárás, hogy a munkadíj és az anyagköltség fele-fele arányban legyen a támogatás összegén belül.) A jövőben külön előírások lesznek érvényesek arra az esetre, ha a család támogatott otthonfelújítási hitelt is igényelt, melyből a születendő gyermek miatt elengedték a tartozás egy részét, vagy épp az egész kölcsön megszűnt.

A szigorúbb előírások alkalmazásának feltétele:

  • Támogatott otthonfelújítási kölcsönből finanszírozta a felújítást – részben vagy egészben – az igénylő
  • A támogatott felújítási hitelből a felújítási támogatás igénylésekor fennálló tartozás és járulékainak összege nem éri el az igényelhető támogatás összegét
  • A támogatott felújítási hitel csökkentésére a család igénybe vette a gyermekek után járó tartozáselengedést

Ezen feltételek teljesülésekor a támogatás összege nem lehet magasabb, mint a számlával igazolt felújítási költségek és a gyermekek után járó tartozáselengedés különbözetének összege. A felújítás támogatás összegének meghatározásakor mindkét számítási módot ellenőrizni fogják a jövőben.

Nézzünk erre egy példát: a felújítási költségek összege 6 millió forint, melyet teljes egészében a támogatott felújítási hitelből finanszírozna meg a család. A támogatás igénylése előtt megszületne az igénylők 3. gyermeke, mely után kérik a 4 millió forint tartozáselengedést. Ebben a helyzetben a két számítási mód így nézne ki:

  1. A tejes költségvetés 6 millió forint, ennek a fele 3 millió forint. Ezt kaphatja meg a család támogatásként.
  2. A maximális felújítási támogatás 3 millió forint, ezt nem éri el a támogatott felújítási hitelből fennálló tartozás. Ezért a teljes költségvetés 6 millió forintjából kivonják a gyermekek után járó tartozáselengedés 4 millió forintját. A kapott eredmény 2 millió forint.

A két számítási mód közül a kisebbet kaphatja meg a család, azaz legfeljebb 2 millió forint felújítási támogatást kaphatnának, míg korábban 3 millió forintra lettek volna jogosultak. (Ekkora összegre akkor lennének jogosultak, ha legalább 1 millió forint összegben van munkadíj és anyagköltség számlájuk is.) 
Ha piaci kamatozású lakáshitel tartozását szeretné csökkenteni a család a születendő gyermekek után járó tartozáselengedésből, akkor ez az új szigorú számítási módot nem szükséges alkalmazni.

4. Nem kell egy éven belül befejezni a munkálatokat támogatott felújítási hitelnél sem

Jelenleg a támogatott felújítási hitel – melynek nagy előnye, hogy a futamidő végégi fix 3% a kamat – egyik speciális feltétele, hogy a hitelből finanszírozott munkálatok számláját a hitel folyósítását követő egy éven belül a bank felé be kell mutatni. Ennek hiányában a kamattámogatást elveszíti a hitellel kapcsolatban az adós. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt be kell fejezni a felújítást.

Ezt a határidőt eltörlik a rendelet módosításával, a családoknak a jövőben nem kell egy éven belül bemutatni a számlákat. Sőt ez a már folyamatban lévő igénylésekre, hitelekre is érvényes lesz. A bank ugyanakkor kérni fog a hitelösszeg felhasználásáról egy nyilatkozatot, melyet az adósnak 60 napon belül meg kell tennie. Ha ezt nem teszi meg, akkor nem fog mentesülni a számlabenyújtási kötelezettség alól.

5. A támogatott felújítási hitelnél a tanulói jogviszonyról elég nyilatkozni

A Tb jogviszony alátámasztásához a tanulói jogviszonyról jelenleg mindenképpen igazolást szükséges bemutatni. (Középfokú, felsőfokú nappali tagozatos tanulói jogviszony is elfogadható az egy éves Tb múlt leigazolásához.)

A jövőben az igénylőnek elég lesz nyilatkoznia a megfelelő tanulói jogviszony meglétéről. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a sima – alkalmazotti, vállalkozói jogviszonyon alapuló – Tb jogiszonyról ne kellene a jövőben megfelelő igazolás. A könnyítés kizárólag a tanulmányi jogviszony alátámasztására vonatkozik.

6. A támogatott otthonfelújítási hitel feltételei egyszerűsödnek

A jövőben a támogatott személyeken kívül akár harmadik személy is bevonható lesz adóstársként a támogatott felújítási hitelbe. (Például adóstárs lehet az igénylő testvére, vagy épp a szülei.) Így javulhat az igénylők hitelképessége, hiszen az adóstársak fizetésével is kalkulálhatnak a bankok a jövedelem alapján felvehető hitelösszeg meghatározásakor.

+1 Változás a MÁK dokumentumaiban